مزدوج وبلاگستانی

by امید

نمیدونم چی شده که امروز همش تو فکر بودم یک حرکتی بزنم …

همش می خواستم این آقای پیرپسر رو با این خانم ترشیده یک جوری مزدوج کنم …

پ ن : از معایب / محاصن وبلاگستان …

پ ن : کسی یک دختر استوایی برنزه وبلاگنویس نمی شناسه ما هم سروسامون بگیریم ؟