سگی

by امید

این روزا خستگی داره به همه سوراخ سنبه(!) های بدنم نفوذ می کنه …

کلی مطلب تو ذهنم دارم که بدون تمرکز نمیشه نوشت …

کلی طرح دارم که وقت پیاده کردن ندارم … کلی هم سفارش انجام نشده …

امروز هم که کلی معطل شدم تا گوشیم دست شد …

تا رسیدم کرج شد ۹ … تا ۲ هم یکم کار کنم … دوباره روز از نو …

پ ن :‌شرمنده نمی رسم کامنت بزارم … ولی همه رو می خونم …

پ ن : زندگی سگی