امشب

by امید

امشب زنگ زدی … زنگ زدی و من دارم می نویسم امشب …

< حذف شد >

نه یک خط بیشتر و نه یک خط کمتر …

پ ن : کسی کمی تنهایی با طعم مرگ سراغ نداره ؟

پ ن : گور بابای من … گور بابای هرچی پا نوشته …

پ ن : حرف کیوسک هم مرتبطه … دوستش دارم زیاد …