دقیق

by امید

این روز ها ساعت ها هم دیگه دقیق شدن …

حالا تا کی میشه این کوفتگی رو تحمل کرد ؟ …

پ ن : نصف عمرم در حال شارژ کردن وصایل گذشته …