موعود

by امید

این روز ها مسافری شده ام که مقصد به سمتش می آید …

از آینه نگاه کن … چه زود نزدیک شدی …

این روز ها شاید کسی باشد که در پیاله چشمانم غرق شود …

پ ن :‌ یک مرداد … شاید روزی …