لذت

by امید

آسوده گریه کردن در آغوش کسی … میتونه خیلی آرامش بخش باشه …

حتی شاید … بیشتر از اون قرص های مسخره …

پ ن : و لذت بردن از لذت بردن کسی … لذتیست وصف ناشدنی …