رام

by امید

من رام ام … وقتی که تازیانه از توست …

پ ن : آره لعنتی …