کوچه با طعم شاملو

by امید

کوچه با صدای شاملو … فقط برای ثبت خاطرات … همین …

[audio:http://omidaneh.ir/wp-content/uploads/2008/10/kooche.mp3]

پ ن : به کسی ربطی هم دارد مگر ؟