خودکار

by امید

بعضی مواقع هست که …

خودکار به جنس کاغذ بستگی داره …

پ ن : …