تف

by امید

شده ام تف سر بالا …

یک جایی نزدیک بینی ام …

پ ن : ندارد …

پ ن : کامنت پست قبلی اشتباها پاک شد … اگر لطف کنید و دوباره …