خوشتیپ

by امید

خوشتیپ تر شده ای …

درست از زمانی که فهمیدی یواشکی نگاهت می کنم …

پ ن : مارکدار …