عید بازی ؟

by امید

من موندم چرا همه منتظرن یک عیدی چیزی بشه بعد عروسی کنن ؟
من هم می خوام توی روز جهانی ایدز عروسی کنم …

خالا ببینید دیگه …

پ ن : مسخره …