بچه خلاف

by امید

پسره مسخره ، تا دیروز خلاف سنگینش سر پا شاشیدن بوده ….

امروز شده سر دسته دانشجوها برای پیچوندن کلاس …

پ ن : انتر ( عنتر ؟ ) …