بزرگ منش

by امید

” من دست رد به سینه هیچ کس نخواهم رد …

مگر آنکه ، دستم روی سینه کس دیگری باشد … ”

پ ن : تحسین حاظرین …