فوتبال ایرانی ، مسخره بازی ملی

by امید

دیشب همینجوری نشستم پای برنامه ۹۰ . یک نکته ای برام خیلی جالب بود …

وقتی کسی گل می زنه ، آنچنان شروع به دویدن می کنه که انگار نشادر &^%@ …

هم تیمی هاش هم یک مسافتی رو دنبالش میرن ، بهش نمی رسن و میرن با هم خوشحالی می کنن …

و یکی دو نفر دیگه هم می رن و مربی رو بغل می کنن … خیلی جالبه ها … جدی …

پ ن : یه دختره هم توی دانشگاه هست ، فکر کنم خواهر کوچیکه این آقای دایی باشه ، دقیقا مثل اون حرف می زنه …