بچه شاخ !!

by امید

خب عزیز من چرا ؟ فقط بگو چرا ؟!

بعد این نزدیک به ۱۲ تا یعنی چقدر ؟ مثلا ۱۱/۶ دوست دختر داره ؟

پ ن : لینک صفحه روی عکسه … کامنت سوم .

پ ن : چی ؟!