موعود

by امید

این آخرین باره عزیز …

دستامو محکمتر بگیر …

پ ن : ندارد …