خدا و مزرعه اش …

by امید

خدا یک بچه خیلی کوچیکه با یک مزرعه پر از مورچه …

پسر خدا با پسر شیطان … با هم …

خدا و شیطان رو کنار می زارن … مزرعه رو تقسیم می کنن …

پ ن : ترس …