از تو مردن

by امید

بزار من جای هر دومون بمیرم …

پ ن : کس دیگه ای هم هست بخواد با احساساتم بازی کنه ؟

پ ن : حتی شما دوست عزیز …