بعضی وقت ها

by امید

بعضی وقت ها هست که آدم نمی داند باید چه بنویسد …

ولی خب از روی عادت هم که باشد ، یا وظیفه ، یا هر چیزی ، باید بنویسد …

الان درست از آن وقت هاست …

پ ن : هیچ احساسی وجود ندارد ، حتی برای شما دوست عزیز …

پ ن : این نوشته معرفی این کنار واقعیت دارد ، باور کنید …