مسلمانیمان

by امید

” اسلام به ذات خود ندارد عیبی …

هر عیبی که هست ، از مسلمانی ماست … ”

پ ن : لاهوری

پ ن : حکایت عاشقیمان …