طنز سیاسی

by امید

من کلا زیاد راجع به سیاست می خونم ، ولی خب حرفی هم نمی زنم …

ولی با وجود اینکه خاتمی رو دوست دارم ، این مسخره بازی های ارسال پیام بازگشت و جمع آوری امضا و اینا رو اصلا قبول ندارم ، اگر صلاح ببینه میاد ، اگر نخواد هم به نقع همفکراش کنار می کشه ، دیگه این حرف ها رو نداره که …

پ ن : خاتمی کار منطقی انجام داد که رفت ، لااقل اسم سید خندان خاطره خوبی شد …

پ ن : مسخره …