مادربزرگانه

by امید

مادربزرگ : بیا که همای خوشبختی اومده بشینه رو سرت …

زن عمو : توی حموم ؟!

مادربزرگم ، دختر برادرش رو برای پسرش که میشه عموی من ، توی حمام خاستگاری کرده …

پ ن : چی توقع دارید الان ؟! …