نوستالوژی ؟

by امید

حالا اسمش نوستالوژی باشه یا هر چیز دیگه ، من عاشق این کلاه قرمزی ام خب …

هروقتم پسرخاله شروع می کنه به طلبکارانه حرف زدن ، من این طرف ولو میشم از خنده …

هر وقتم این پسر تنبله می خواست کاری کنه ، مادر گرامی به من نسبتش میداد چرا ؟

پ ن : پارادوکس برف و شکوفه هم …

پ ن : از امروز ، مسابقات iran open 2009 …