توهم

by امید

این آکواریوم کوچکتر از آنیست که تحمل دو تا پک دیگر را داشته باشد …

شاید باید همینجا تمام میشد … درست جایی که دلتنگیهایمان سبب شد …

اینجا دیگر جای کافی برای شنا کردن ندارد … اینجا دیگر حتی آکواریوم هم نیست …

پ ن : این حافظ هم موجودیست ها …