عین و غیر

by امید

حکایت من و تو حکایت عین و غیر است . که می دانیم به جایی نمیرسیم و باز هم …

پ ن : چند وقتیست تحملمان کم شده …