سجاده

by امید

” لیس کمثلهی شیع ” …

سجده گاهم که باشی ، بیش از این توقع داری ؟

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …