حذف شد

by امید

قرار بود پستی در مورد تند روی و افراط گرایی های انتخاباتی بعضی از دوستان مجازیمان اینجا قرار بگیرد که بنا به دلایلی حذف شد …

پ ن : ندارد …