بی خواب

by امید

امشب را نخواهم خوابید ، البته ربطی به انتخابات هم نخواهد داشت …

پ ن : من ناراحت نیستم … عزیزم …