درد تلخ

by امید

این باتوم ها که بر سر و صورت و تنم نشست امروز ، بیش از آنکه درد داشته باشد ، تلخ بود …

و این گاز ها ، بیش از آنکه چشمهایم را بسوزاند ، دلم را سوزاند …

می ترسم از فردایی که امروزش این است …

پ ن : اگر فردا روزی ندیدینمان ، حلالمان کنید …