محمد رفت …

by امید

امروز عصر ، ساعت ۶ تا ۷:۳۰ مسجد گوهردشت ، به سوگ محمد اصغری گریستیم …

پ ن : محمد مسئول امنیت شبکه وزارت کشور بود و طبق شایعات ، کسی که ارای ۱۹ ملیونی میر حسین را فاش کرد …

پ ن : حالمان خوب است … تو باور نکن عزیزم …