بسوزان

by امید

تو رو چه به مرگ یک کوچه خواب ؟ خودت رو تو ساحل بزن به خواب …

واسه خواب تو پشت اون نقاب … سر خیلی ها رفته زیر آب …

بسوزون … اونو که تو کوچه خواب تو رو میبینه … اونو که هنوز هم رو تنش جای ترکش و مینه …

پ ن : کاوه یغمایی …

پ ن : گند …