علت و معلول

by امید

من وسط جمعیتی که دارن شعار میدن ، رو به بغل دستی : خانوم به نظر شما همه این اعتراضات و اینا دلیلش این نبوده که من شما رو اینجا ببینم ؟

پ ن : خب تصور کنید دیگه …

پ ن : ادم مسخره مگه ندیدید خودتون ؟