استراحت

by امید

دو هفته ای در حال رنگ و بنایی و اینها در خانه هستیم . نمی نویسیم . کمی هم استراحت می شود برایمان . عکس هایش را در پست بعدی خواهیم گذاشت . فعلا …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …