کلمات ابتدایی

by امید

ماجرای این خط ، داستان همیشگی عاشقی و نگاه اول و اینها نیست ، که اگر مارا بشناسید می فهمید … و اینکه من با این اخلاقیاتم باز دارم آن روی گندم را نشان این و آن می دهم …

و البته داریم آن گوشه ها به این فکر می کنیم که کلا بی خیال این خط …

پ ن : عزیزم …