دوباره سر خط

by امید

دوباره شاید داریم غرق می شویم ، شاید هم خودمان را باز داریم به خریت می زنیم که بعله ، این بار فرق می کند و این اراجیف … ولی ته دلمان هم می دانیم که این هم…

به هر حال ، دوباره انگار دارد به سر خط جدیدش می رسد …

پ ن : شاید هم دوباره داریم اشتباه می کنیم …

پ ن : ندارد …