بی خیال

by امید

بی خیال این اراجیف اصلا … ما خودمان را بیشتر دوست میداریم … و تنهاییمان را بیشتر از خودمان حتی … بالاخره نمی شود که همینجوری بی خیالش شد که … به زیان ساده اش می شود اینکه گور پدرش …

پ ن : زبان ساده اش را هم نمی فهمید …

پ ن : عزیزم …