اتاق خواب

by امید

میدانید ، کلا داستان ها و ماجرا های مربوط به اتاق خواب برای این مردمان جذاب است … اما برای ما … اینکه روتختی ها را ما مرتب کنیم و کسان دیگری با شما آنها را به هم بزنند … میدانید که … یک جورایی حس مزخرفیست خب … که ما بیاییم و نا مرتبی هایتان را مرتب کنیم …

شاید هم داستان ما جور دیگری باشد … که شما روتختی ها را عوض کنید چون هنوز هم بوی تن ما را دارد … و روتختی های جدید را هم مرتب نکنید که دوست دارند خودشان بیایند و نامرتبیشان را مرتب کنند … پس ما هم می پریم روی تخت تا نامرتبیشان را نا مرتب کنیم و آنها مجبور شوند نا مرتبی ما را مرتب کند … اینجوری شاید دلمان خنک شود حتی …

پ ن : یادم نمی آید از کجا …

پ ن : مخاطب خاص ندارد …