یادگاری

by امید

نوشتیم که گفته باشیم به یادتانیم ، ابطحی ، توحید لو و تمام وبلاگ نویس هایی که از ما و امثال ما شجاع تر بوده اند و هستند …

پ ن : عکس ابطحی حالمان را دگرگون کرد …

پ ن : ندارد عزیزم …