عاشقی

by امید

که در تشنج های این تب عاشقم باشی ، که اصلا فقط یک روز و یک شب عاشقم باشی …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …