دلتنگی

by امید

بعضی دلتنگی هایمان هست که منشائش معلوم نیست …

سر به هر کجا که می گذاریم هم درست نمی شود …

فردا صبح احتمالا امامزاده صالحی ، جایی برویم ، عصر هم کافه …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …