پاییز من

by امید

این پاییز برای شما ، بدون ما ، معنا نمی دهد …

این پاییز ،  کسی مشتاق داستان های من و خودم هم نیست حتی …

پ ن : این پاییز مرا تنها می خواهد … مثل همیشه …

پ ن : …