پریشانم

by امید

فقط کافیست دفاع کنم …

از پایان نامه ای که شما برایم نوشته اید …

دکترای روان پریشی ام مبارکتان باد …

پ ن : عزیزکم …

پ ن : …