داستان

by امید

میدانی عزیزم …

ما از همان اول تلاشمان را کردیم …

که پایانی متفاوت با خودمان داشته باشیم …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …

پ ن : …