امیدانه

by امید

یک وقت هایی هست که آدم تولدش است …

الان از آن وقت هاست …

همین …

پ ن : چیز مبارکی میان ما نیست …

پ ن : فقط برای ثبت در خاطرات ، امروز تولدم است …

پ ن : …