جوابیه کامنت گذار

by امید

دوست عزیزی لطف کردن و اینجا کامنتی گذاشتن برام …

لطف کردن نظرشون رو گفتن و البته خودم هم بار ها به این نکته اشاره کرده بودم که خیلی آدم گهی هستم …

فقط ای کاش ادای من رو در نمی آوردن و به جای اسمشون سه نقطه نمی گذاشتن که منم بدونم چه کسی انقدر شناخت عمیقی از من پیدا کرده …

پ ن : هه …

پ ن : …