بی اهمیت

by امید

fun,photo,text,urban,matress,quote-acc9c4e28f57e863ff541570781a0085_h

پ ن : من حالم خوب است ، خیلی خوب …

پ ن : …