مستی

by امید

حس مزخرف خوبیه …

پ ن :  بهش گفتم …

پ ن : مهمونی حمید عالی بود …

پ ن : …