تجربه

by امید

بالاخره هرچی باشه شما دو تا پیراهن بیشتر از ما در آوردید …

پ ن : من چمه باز معلوم نیست …

پ ن : مسخره …

پ ن : …