محو

by امید

گلناز راست می گوید …

وقتی عینکم را بر میدارم ، همه چیز بهتر می شود …

پ ن : چشمانم خسته اند …

پ ن : …